Ascensie Intensive

Start: deze groep is tot nader order uitgesteld

Vlak voor het einde van de eerste “Ascensie Intensive” nodigde Lord Melchizedek mij uit om een Ascensie Intensive 2.0 neer te gaan zetten, een uitnodiging waar ik direct ten diepste ja op heb gezegd. Het mag duidelijk zijn dat hij het afgelopen jaar een prominente rol heeft gespeeld bij het neerzetten van een traject – en ik wil het met opzet geen training of opleiding noemen – waarvan de deelnemers en wij niet wisten waartoe deze zou leiden.

Zijn aanwezigheid in de kristallen tempel waar voor elke deelnemer een kristallen sleutel klaar lag, was het begin van 15 intensieve Lichtdagen die de deelnemers en mij tijdens de afstemmingen aan het eind van de reis met diep respect en gevoelens van ontroering en overweldiging hebben achter gelaten. Velen gaven aan moeite te hebben weer naar deze menselijke realiteit terug te moeten keren.

Alle deelnemers – en ook wijzelf – hebben ontegenzeggelijk sprongen in bewustzijn gemaakt en komen allengs meer en meer naar buiten. Prachtig om dit te mogen aanschouwen. 

Mijn dank gaat allereerst uit naar Melchizedek en mijn broeder Yeshua, AnYa Mineur die mij tijdens dit jaar ondersteunde en de deelnemers die het hebben aangedurfd een ongebaand en bij tijd en wijle glibberig pad op te stappen.

Onder de noemer “Melchizedek’s School of Ascension”, wederom een aanreiking van Melchizedek zelf, nodig ik je graag uit voor de volgende Ascensie Intensive.


Gedurende een klein jaar gaan we elkaar inspireren en samen aan de slag met onze persoonlijke en gezamenlijke evolutie. We zijn immers allemaal geroepen om nu de volgende stap te zetten naar een Hoger Bewustzijn en tegelijkertijd een leven en bestaan op vijf dimensionaal en zelfs zeven dimensionaal niveau te scheppen. Hoe dit tot stand komt, dient van binnenuit vorm gegeven te worden, omdat alle oude structuren ons niet langer dienen en dus mogen verdwijnen.

Ons is aangeleerd dat alle kennis, alle weten van buitenaf naar ons toekomt. Niets is echter minder waar. Het is een proces wat van binnen naar buiten gaat.

Om deze reden zullen wij regelmatig plaats nemen in de kristallen tempel, waar voor iedere deelnemer een zetel klaar staat met een sleutel die de deur opent naar jouw innerlijke heiligdommen, jouw eigen innerlijk weten. Daarnaast zullen wij innerlijk afreizen naar nog niet in kaart gebrachte krachtplekken elders op de wereld om te ont-dekken wat daar gezien mag worden, welke her-inneringen daar voor ons liggen en weer geweten mogen worden.

Door middel van de Ascensie Intensive werk je niet alleen samen met mij, maar ook met de andere gelijkgestemde vrouwen en mannen. Laten we ons met elkaar verbinden en openstellen voor deze innerlijke reis en ons laten leiden door al hetgeen door de Lichtwereld in onszelf geopend, ervaren en (her)ont-dekt mag worden.

Besef dat alle aardse leiders – man en vrouw – in de Nieuwe Tijd innerlijk geleid zullen worden vanuit hun Goddelijk vrouwelijke aspect. Dit wil zeggen dat ze geleid worden op basis van hun intuïtie, aangeboren gaven, hun creatieve potentieel en dat ze ten volle vertrouwen op hun innerlijke stem als leidraad.

Je deelname welke een commitment is, vraagt van je om je – al dan niet tijdelijk, maar in ieder geval voor de duur van deze Ascensie Intensive – te verbinden met de Ancient Mystery School. Wat hieruit voortvloeit mag nog geweten worden, omdat de groep in de stoffelijke vorm nog geen gestalte heeft gekregen, dus gebaseerd is op de optelsom aan bewustzijn van alle aanwezigen. Wel leert de praktijk dat er door dit commitment een groep ontstaat, waarin je gezamenlijk kan verdiepen en groeien.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat elkeen vanuit eigen Zielen-Meesterschap gedurende deze jaarcirkel de taak zal krijgen om in één of meerdere bijeenkomsten een bijdrage te leveren en neer te zetten, vooruitlopend op het straks gaan staan voor je eigen (nieuwe) zielentaak.

Natuurlijk is het niet alleen een intensief transformatieproces, want het gaat dus ook om het neerzetten van Jouw Zielentaak op de Nieuwe Aarde, al of niet in verbinding met elkaar. Het is een intensief traject vanuit degenen die de innerlijke roep, het diepe verlangen in zichzelf voelen en zich tegelijkertijd op een ander niveau al met elkaar verbonden weten. Het gaat om het ont-moeten van de Meester in ons-zelf en elkaar.

Wees niet bang om jezelf te zijn en te laten zien. Er zal veel gaan gebeuren wat nu nog buiten jou en ons bereik ligt, maar bereid je vooral voor op het mooiste en daar nog voorbij…

Op het programma van de Ascensie Intensive staan onder meer:

 • Een kort voorbereidingsgesprek
 • Een uitgebreid werkboek (aangeleverd via pdf-bestanden)
 • 10 prachtige maanden
 • Verbinding maken met je eigen ziel en de blauwdruk van je ziel voor deze incarnatie ontdekken en vormgeven in het fysieke bestaan
 • Intensieve zelfheling, intensivering afstemming op je Hoger Zelf, uitlijning op de kosmische energieën, transformatie
 • Het ontwikkelen en bekrachtigen van je 5-7D capaciteiten
 • Het verhogen van je frequentie en samenwerken met wezens van uiteenlopende aard aan de andere kant van de sluier
 • Inspirerende en transformerende visualisaties en afstemmingen
 • Als huiswerkopdrachten komen er elke 3 weken een reeks aan spirituele onderwerpen aan de orde, welke zich zullen richten op relevante levensthema’s/onderwerpen. Deze thema’s/onderwerpen worden tijdens de eerstvolgende Lichtdag gedeeld en besproken, waarbij we onze gedachten, inzichten en dilemma’s uit de implementatie van het geleerde met elkaar delen.
 • De opname van de Zoom bijeenkomsten voor persoonlijk gebruik
 • Supervisie in de vorm van 4 persoonlijke halfuur gesprekken: Bij aanvang, na de 5e en 10e Lichtdag en aan het eind van de Ascensie Intensive
 • Besloten Facebook Groep waar je de andere deelnemers kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen. Deze groep is volledig afgeschermd.
 • BONUS: Het eerste deel van mijn tweede boek “In the Footsteps of the Ancient Mystery Schools”.

De Ascensie Intensive is een weg vol echtheid, inzet en overgave, kracht en heling, diepte en groei. Het is niet altijd een gemakkelijk weg, want je kunt ook pijn en onverwerkte stukken tegen komen welke aangezien en geheeld mogen worden. Het gaat dus ook om een proces van zuivering, waarbij je gevraagd wordt verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en wie je wilt zijn en worden. In het ervaren van jezelf kan je innerlijke wijsheid steeds verder ontwaken en ontwikkelen.

Wees voorbereid

Door je te verbinden met een vaste groep zielen zal een ongekende versnelling en verdieping van jouw persoonlijke evolutie plaatsvinden. Besef dat wij als zielen hebben afgesproken elkaar in dit leven te ontmoeten om wellicht zelfs gezamenlijke taken te zullen oppakken en neer te zetten in deze fysieke wereld.

Je gaat een commitment aan met jezelf, met mij, met je medezusters en broeders en de Lichtwereld voor de duur van 10 maanden. Tegelijkertijd ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen proces, dat wil zeggen dat je ondersteuning vraagt als je ergens mee zit of tegen aan loopt.

Zorg dat je een of meerdere kristallen hebt die gedurende deze Ascensie Intensive met je meereizen en uiteraard een “dagboek” waarin je alle ervaringen naar de Ascensie Intensive toe en gedurende de Ascensie Intensive kunt vastleggen.

Locatie

Thuis of waar je ook op de wereld bent. Alle Lichtdagen zijn ONLINE. Wanneer de wereldse omstandigheden dit toelaten, dan kunnen we wanneer de wens ontstaat ook een fysieke samenkomst inplannen. De kosten hiervoor zullen we zo laag mogelijk houden, maar huur locatie, consumpties en maaltijden vallen buiten de Ascensie Intensive.

Data 15 Zoom Light Classes in 2022-2023

 • 3 en 24 september
 • 15 oktober
 • 5 en 26 november
 • 17 december
 • 7 en 28 januari
 • 18 februari
 • 11 maart
 • 1 en 22 april
 • 13 mei
 • 3 en 24 juni

Tijden: zaterdag van 10.00 – 12.30 en 13.15 – 15.00 uur.
Uitlooptijd: 16.00 uur!!! Houd in ieder geval tijd vrij tot 16.00 uur, want als het programma c.q. het proces dit vraagt, dan breken wij onze Lichtdagen niet af.

Hoe meld je je aan

 • Jouw investering in deze commitment bedraagt € 1.749,00 , inclusief € 250,00 vroegboekkorting bij inschrijving tot 1 juli 2021 en betaling in een keer. Na die datum bedraagt je investering € 1999,00.
 • Stuur ons daarnaast een e-mail met daarin jouw motivatie om deel te nemen aan de Ascensie Intensive. Mocht deze motivatie aanleiding zijn tot vragen, dan zal ik contact met je opnemen.
 • Na aanmelding en betaling zal ik je toevoegen aan de besloten Facebook Groep.
 • Algemene Voorwaarden: (KLIK HIER).

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Yvonne: yvonnebakker50@gmail.com


Ervaringen deelnemers Ascensie Intensive 2021:

Wat was het een mooie reis. Deze Lichtdagen hebben heel veel los gemaakt, inzicht verschaft in eigen functioneren en vriendschappen voor het leven gemaakt! Ik had het niet willen missen! Dankjewel Yvonne en Anya voor jullie bezielende leiding! In dankbaarheid, Hanneke

Het was me een avontuur, een ontwikkelingsreis. Niet altijd even makkelijk, maar juist de Niet makkelijke stukken leer je van. Ik kan niet allemaal opschrijven wat voor prachtige kado’s ik heb mogen ontvangen in de vorm van inzichten, energieverhogingen, vriendschappen. Ik heb mezelf enorm groots mogen zien en ervaren. Niet als mens, maar als ziel. De voetwassing die ik van Yeshua mocht ontvangen……, niet te beschrijven zo mooi. Ik loste helemaal op en werd sprankelende kleurrijke ENERGIE. Zo mooi. Ik weet nu dat ik veel meer met mijn Lichtfamilie en begeleiders mag werken. Ik vraag veel meer om hulp, ik weet dat ik als mens mag vragen. Ik heb ook mogen ervaren dat we allemaal met elkaar verbonden ZIJN. De reis is nog niet voorbij. Voor vragen mag je mij ook altijd benaderen.
Sylvi

De begeleiding die ik in deze training mocht ontvangen, heeft me heel veel inzicht gebracht. Het heeft diepgaand deuren geopend. En de gedragenheid in de groep is hartverwarmend en krachtig waarvoor een 🧡dank je wel 🧡. Yvonne en AnYa kunnen heel goed invoelen wat er nodig is en durven de planning los te laten en voor datgene te gaan wat zich op dat moment aandient in de groep of vanuit de Lichtwereld. Hierdoor ontstaat er een hele mooie stroming van energie. Dank je wel Yvonne en AnYa.
Ilse

Het is zeer de moeite waard. Het is een prachtig pad om te bewandelen om tot verdere bewustwording te komen. Mij heeft het veel gebracht. Dank je wel lieve mensen met wie ik dit pad samen heb mogen bewandelen.
Hanny

Het is een prachtig pad dat ik samen met mijn lichtzusters heb mogen belopen. Dankbaar voor dit pad. Dank je wel lieve Yvonne en AnYa en dank je wel mijn lieve lichtzusters.
Marisa

Hoi Yvonne,

Tijdens de Ascensie Intensive ontdekte ik dat het ging om de ontdekkingsreis naar jezelf, naar het “Wie ben ik?”
Dat werkte verhelderend!!!

Voor mij was het belangrijkste in deze bijeenkomsten, dat ik leerde:
–  de rust te vinden in mijzelf;
–  kijken naar mijzelf als ik geraakt werd door een ander;
–  ondersteuning te geven aan een ander zonder zijn of haar pijnpunt weg te willen nemen.

Ik heb ook veel geleerd van de meditaties en ze ook als heel prettig ervaren.

En waar ik voorheen nooit zo bij stil had gestaan, maar wat ik nu heel duidelijk zie, is dat wij allemaal onze eigen zielenreis maken en dat het niet aan ons is om over een ander te oordelen als zijn of haar pad anders loopt of gaat lopen dan het mijne!

Ik vind het grote lessen en ik ben dankbaar dat ik ze heb mogen leren.

Rest mij om je te zeggen dat ik met veel plezier heb meegedaan en dat ik het iedereen kan aanbevelen om zo’n reis met elkaar te maken!

Hartelijk dank voor alle lessen en mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar AnYa!

Lieve groet, Hanneke 

Hallo Yvonne en AnYa,

Een jaar lang onderweg zijn met de Ascensive Intensive heeft mij nog meer de bevestiging gegeven van wie ik ben en wat mij te doen staat op  aarde. Het heeft mij mooie symbolen aangereikt, die ik mee kan nemen in mijn leven als belangrijke richtingaanwijzers.

De prachtige visualisaties en meditaties van Yvonne en Anya en later ook van groepsgenoten werkten door: soms op bewust niveau, maar ook heel vaak op onbewust niveau.
Het besef dat ik ben die ik ben en dat dat met niemand te vergelijken is, dat ik het zelf moet doen, maar dat ik nooit alleen ben. Dat ik altijd gesteund word, hulp kan vragen en mij elke keer weer weet te verbinden met alle eenheid, dat heeft mij een extra boost gegeven.
Het was niet nieuw, maar ik heb me weer dieper kunnen verbinden in mijzelf en met het geheel, waardoor ik weer verder kon groeien.

Dank je wel, Agnes

Winkelwagen
Scroll naar boven