Melchizedek’s School of Ascension

Lord Melchizedek – de Orde van Melchizedek

De Orde van Melchizedek houdt de Christus-energie en de oude wijsheid voor dit Universum vast. De wijsheid die vanuit deze Orde wordt geëerd en geleefd, zal in deze nieuwe tijd weer in ere worden hersteld.

 De Orde van Melchizedek is een niet-confessionele spirituele Orde. Van degenen die deel uit maken van deze Orde – oftewel tot het priesterschap van Melchizedek behoren – wordt niet verlangd dat ze hun geloof, religie of leringen opgeven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Orde dit alles – Christendom, Islam, etc. – overstijgt.
Het betekent ook niet dat je je leven drastisch dient te veranderen of spirituele diensten van welke aard dan ook aanbiedt. Je kunt dit pad volgen als je daarvoor kiest.

Toegewijd zijn aan de Orde omvat onder meer het hulp verlenen aan mensen in nood, “handen op leggen” voor genezing en zelfs je eigen gemeenschap stichten.

Lord Melchizedek, Metatron en Aartsengel Michael werken als een Drie-eenheid van Licht samen en leiden ons naar ons volgende niveau of onze volgende spiraal van zielengroei en ervaring.

Lord Melchizedek wordt in het Oude Testament de “Koning van Salem” en de “Prins van de Allerhoogste God” genoemd.

Melchizedek is de naam van het kosmische Priesterschap dat in elke dimensie op elke heilige planeet bestaat. De naam Melchizedek betekent “Koning der Gerechtigheid”, een naam die de koninklijke en priesterlijke functies weergeeft. Metatron wordt beschouwd als de schakel tussen het menselijke en het goddelijke.

De Orde van Melchizedek staat hoog in de Geestelijke Hiërarchie. Elk evoluerend wezen dient door de Melchizedek-initiaties te gaan, of het nu op het fysieke of op het energetische gebied is. Deze oude Orde is een Priesterschap van individuen die toegewijd zijn aan het onderwijzen en genezen van de menselijke condities nu we het Aquariustijdperk binnengaan. Ze werd opgericht om de spirituele groei en evolutie van de mensheid te plannen, te organiseren en te helpen.

Leden van de Orde zijn boodschappers en ankers van Liefde en waarheid in alle dimensies. De Orde heeft altijd de verantwoordelijkheid gehad om het Licht op Aarde voor alle geïncarneerde wezens vast te houden. In deze tijd van Ascensie bevindt de Orde van Melchizedek zich vooraan in het ondersteunen van Lichtwerkers en het assisteren bij de transformatie van de mensheid naar een hoger niveau van spiritueel bewustzijn. Leden van de Orde dienen als herinneraars en leraren voor de gehele eenheid in alles.

Alle Opgestegen Meesters, maar ook Yeshua zijn lid van de Orde.

Leden van de Orde zijn de directe erfgenamen van deze spirituele geschiedenis. Ingewijden in de Orde van Melchizedek zetten nederig de eerste stappen om terug te keren naar die staat van ZIJN. Het deel uit maken van de Orde is een erkenning van wie je bent op een Hoger Zelf-niveau en het accepteren van de verantwoordelijkheid om de mensheid en het Goddelijke Plan van God te dienen.

“Weet je nog dat je je aanmeldde voor dit kosmische evenement?” Welnu, blijkbaar hebben we ons allemaal aangemeld, anders zouden we hier niet zijn voor deze fantasmagorische (schimmen-/geestesspel) episode in de spirituele evolutie van het menselijke leven op planeet Aarde. Dus ergens in de kosmos was er een bijeenkomst waar we allemaal aanwezig waren en werden uitgenodigd voor een verblijf op planeet Aarde, omdat ze op het punt stond om zelf opnieuw geboren te worden.
“Wie wil er een ruimtepak aantrekken en in deze tijd herboren worden voor deze tijd veranderende gebeurtenis? Alle geïnteresseerden steek je hand op…!” Hoe de oproep ook geklonken heeft, het eindresultaat is hetzelfde … WE ZIJN HIER!

Je bent perfect ontworpen om je werk te doen en in de tijd en ruimte die nodig zijn om dat te doen. Aangezien er geen ongelukken of toevalligheden zijn, plaatst dat ons allemaal pal in het midden van ons pad en onze verwachting. Elk vorig leven dat je ooit hebt gecreëerd, is nu bij je, terwijl je probeert te dienen en vooruitgang te boeken in je groei naar je volgende incarnatie, in welke dimensie of waar in het Universum je ook kiest. Onthoud dat de sleutel tot een succesvolle wijze van leven de kunst van onvoorwaardelijke zelfliefde is… ja, sommige zaken veranderen nooit. Het is zo gemakkelijk en je hebt niets te verliezen, hooguit een paar eeuwen karmische verwarring.

Liefde verbreekt Karma!

Dus zet je beste beentje voor, hoofd(en) omhoog, glimlach en geef alles… Per slot van rekening heb je het beloofd.

Welkom thuis!

De uitnodiging

“Het is tijd om de priesters te roepen.” Niemand mag ooit iemand vragen priester te worden, noch iemand weg te sturen. Er is geen plaats voor oordeel. Elkeen die ertoe bewogen wordt om deze stap te zetten, is levens lang voorbereid en werd al geboren met de beslissing om “priester” te worden. Wat betreft de formele opleiding – zo wordt gezegd – zei Jezus niet tegen de discipelen dat ze naar het seminarie van vier jaar moesten gaan. Hij zei dat ze mensen moesten leren van elkaar te houden. Elke ziel heeft in zijn leven en onderwijskundig ervaringen opgedaan die een voorbereiding zijn geweest op zijn persoonlijke priesterschap en eventuele toekomstige studies die worden gekozen zullen precies perfect zijn voor het uitvoeren van haar werk.

Door deze stap te zetten gaat iemand een commitment aan om te onderwijzen en te genezen. Dat betekent niet dat je moet stoppen met werken en een kerk moet gaan zoeken. Het betekent beschikbaar zijn voor degenen die in je leven komen om “liefde” te onderwijzen, om mensen te helpen putten uit het hoogste, meest liefdevolle zelf bij het nemen van beslissingen in hun leven. Ook dienen we anderen helpen beseffen dat ze zich kunnen openstellen voor Gods genezende energie die door ieder van ons stroomt. Elke priester wordt aangemoedigd om naar binnen te gaan voor leiding met betrekking tot zijn eigen werk. Elke priester wordt ook aangemoedigd om zichzelf niet met anderen te vergelijken, aangezien iedereen uniek en waardevol is op zijn of haar eigen manier. De orde komt nu in de fysieke vorm tot bestaan vanwege de transformatie van de Aarde die nu plaatsvindt. Dit is voor het laatst gebeurd ter voorbereiding op de komst van Jezus Christus.

Vanuit andere bronnen is bekend dat er niet één Melchizedek-Orde is die in opkomst is. Verschillende groepen beginnen tegelijkertijd, totaal onafhankelijk en vaak onbewust van elkaars bestaan.

Mensen met verschillende achtergronden zullen dit pad kiezen. Ze zijn niet verplicht om iets op te geven waarin ze geloven of om ontslag te nemen bij andere organisaties. Ze krijgen gewoon een “energieboost” om het werk dat ze al doen te verbeteren. Er is geen doctrine die ze moeten volgen.

Tot slot zeggen we niet dat onze manier de enige manier is. Er zijn vele wegen naar God, maar de basis van al het ware spirituele werk is Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde, én we komen allemaal uit dezelfde Bron.
We moedigen elke priester aan om toestemming te vragen voordat hij begint met lesgeven of hulp bij genezing aanbiedt uit respect voor de individuele VRIJE WIL.

Van de vele incarnaties die ‘De Christus’ aannam om de menselijke condities hier op Aarde te dienen, is Melchizedek er één van, een volledig evenwichtig wezen – als priester en als koning – en spiritueel androgyn. Hij verscheen op aarde zonder een voorgaande incarnatie en onderwees de leringen over het principe van “The Law of One”. Na het voltooien van zijn fysieke werk, verliet hij het aardse vlak. Melchizedek is geliefd bij veel religies, als een groot leraar en profeet. De “School van de Profeten” (Oude Testament) en de Orde der Essenen Orde zijn het resultaat van zijn aardse werk.

Als priester ben je de directe erfgenaam van deze geestelijke geschiedenis.

Informatie

Je toewijding is tussen jou en God.

HOE je dient is door middel van vrije wil en individuele expressie.
WAAROM je dient is om de transformatie te ondersteunen.
WAT je dient is de planeet en alles erop en erin.
WAAR je vanaf hier heen gaat, is door te gaan met het vernieuwen van je gelofte door het dagelijks beoefenen van spirituele principes en deze op een nuchtere, praktische manier eenvoudig en heilig te houden.

 

 

Winkelwagen
Scroll naar boven