In the footsteps of the Ancient Mystery Schools

Van harte welkom…
Jij lief mens, bent zojuist begonnen aan een reis naar de ware aard van jezelf, naar je Goddelijke Essentie. Een reis die binnen de oude wereld bekend stond als de “Mysteries”, want de reis nam de inwijdeling mee naar de diepste Mysteriën van de Schepping.

Deze Mysteriën werden ooit over de hele wereld op verschillende scholen en universiteiten die bekend waren als de grote “Mystery Schools” onderwezen. Er waren vele inwijdingsgraden in deze scholen die teruggevonden kunnen worden in oude historische referenties.

We zijn nu een tijdperk van verlichting binnengegaan en hebben hiermee de unieke kans gekregen om weer wakker te worden voor de kostbare en onsterfelijke wijsheid van het Goddelijke die ooit door de Ouden werd onderwezen en om ons opnieuw de essentie te herinneren van wie we werkelijk zijn.

Het is duidelijk dat deze grote Mysterie Scholen in hun hoogtijdagen niets anders dan de meeste nobele bedoelingen voor de mensheid hadden. Dat was een tijd dat de hele mensheid leefde, dacht en handelde vanuit een gemeenschappelijk begrip dat in overeenstemming was met het grotere goed van allen. Enkele bekende Griekse ingewijden in de mysteriën zijn natuurlijk de Griekse filosofen Plato, Socrates en Aristoteles, daarnaast heb je Pythagoras, de vader van de wiskunde en een Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde. In de middeleeuwen, nadat men lang geleden gedwongen was om ondergronds te gaan, vinden we bijv. een Leonardo da Vinci, Isaac Newton en Victor Hugo.

Toch dateren de Mysterie Scholen al van veel langer geleden dan de Griekse en Egyptische hoogtijdagen, zoals wij deze als mens kennen. De eerste Mysterie Scholen zijn namelijk tot stand gekomen toen Isis en Osiris samen met de Lion People – de Lyrans die het Lion Kingdom tot ontwikkeling brachten – naar de Aarde kwamen.

De grote Mysterie Scholen hebben getracht een ladder van systematische leringen te creëren die elke mens naar een direct begrip van de goddelijke geest die in ieder van ons ligt, zou leiden. Het is duidelijk dat zelfs grote meesters zoals Jezus / Yeshua, Maria Magdalena en hun dochter Sarah ooit hebben deelgenomen aan deze Mysterie Scholen.

De wijzen die dit leer- en onderwijsplan hebben ontwikkeld, deden dit door het creëren van een zeer gesystematiseerd studieplan die ook de ontwikkeling en het ontwaken van de beide hersenhelften behelsde – je zou ook kunnen zeggen, de mannelijke (rechts) en vrouwelijke (links) delen van de mens.

In Egypte werden deze leerstromen de linker- en rechterogen van Horus genoemd. Meer specifiek werden ze ook het Rechter Oog van Ra genoemd, god van de Zon, die de positieve energieën van actie, reden en logica vertegenwoordigt, terwijl het Linkeroog Thoth, de god van de Maan, die contemplatie, de ontwikkeling van je innerlijke zintuigen en puur zijn, vertegenwoordigt.

Wat is een mystery school?

Tot voor kort waren Mysterie Scholen verborgen en geheime instellingen. De leringen van de Mysterie Scholen worden onderhouden door orale traditie en soms worden ze ook “levensscholen” genoemd.

De primaire taak van elke Mysterie School is het bewaren, beschermen en bestendigen van de oude mystieke leringen van wijsheid, zoals verlichting, genezing, manifestatie en transformatie, zodat ze vandaag de dag en voor duizenden jaren weer kunnen worden beoefend en gedeeld. Door de eeuwen heen hebben de Mysterie Scholen zich uit het zicht gehouden. Ze hebben over de hele wereld prachtige tempels gebouwd en diensten verleend aan de mensheid en achter gesloten deuren voor alleen “degenen die ogen hebben om te zien”en “degenen die oren hebben om te horen.” Deze oude broeder- en zusterschappen, de ingewijden, dus degenen die bekend staan als de beschermers, de lichtdragers, de genezers, de recordhouders, de magiërs en de wachters, naast nog vele andere namen, dienen het Goddelijke door het aanbieden van genezing, leringen, het uitvoeren van rituelen en ceremonies en het trainen van de neofieten die de oude kennis levend en toegankelijk houden.

De verschuiving van het matriarchaat naar het patriarchaat bracht een verlangen van mensen naar macht met zich mee, hetgeen leidde tot het vergeten van  oude gebruiken en manieren, tot het inschrijven van mensen in een systeem dat ons van de natuur en het universum scheidde, terwijl we ons focusten om rollen te vervullen die de machines van rijkdom en industrie bouwden en die ten goede kwamen aan weinig. De mystieke tradities begonnen tegelijkertijd een bedreiging te vormen voor krachten die de mensheid wilden beheersen. Deze krachten, individuen, regeringen en anderen hebben geprobeerd deze kennis van de aarde te elimineren, soms zelfs op openlijke manieren. De agenda’s van oorlogen uit de oudheid en de moderne tijd gingen/gaan lang niet altijd over wat de geschiedenisboeken ons zouden kunnen vertellen of liever gezegd zouden moeten vertellen.

De leringen van de Mysterie Scholen, degenen die deze mystieke tradities beoefenden, werden gedwongen ondergronds te gaan om de heilige leringen te beschermen en te behouden. Velen werden hierbij vervolgd, gemarteld en zelfs gedood om te voorkomen dat de wereld de waarheid kent over haar oorsprong en mogelijkheden, en als “bescherming” van de grootste macht die ooit voor de mensheid beschikbaar is geweest.  Deze agressieve vernietiging van de oude manieren en degenen die ze beoefenden, bereikte een hoogtepunt in de middeleeuwen. Zelfs vandaag de dag zijn er veel krachten op deze planeet die alle sporen van deze kennis nog steeds van de aarde zouden willen verwijderen als ze dat konden.

Dankzij generaties Mysterie School ingewijden zijn deze essentiële leringen en praktijken intact gebleven, wachtend op de tijd dat ze niet langer meer geheim hoeven te blijven. Die tijd is nu aangebroken en de leringen kunnen allengs weer tevoorschijn komen en de mensheid helpen om terug te keren naar een meer harmonieuze en overvloediger manier van leven.

Waarom nu?

We staan aan de vooravond van het grootste tijdperk van menselijke ontwikkeling. Vanwege de enorme energieverschuivingen die sedert de afgelopen decennia op onze planeet plaats vinden, zijn de Mysterie Scholen begonnen deze oude leringen aan het publiek vrij te geven.

Vandaag de dag leven we in een tijd van veranderingen en beproevingen die het onderwerp van profetie zijn geweest in de hele menselijke geschiedenis. Sommigen hebben dit althans geïnterpreteerd als een tijd van beproeving, terwijl anderen in de traditie van de Mysterie Scholen de terugkeer naar de “Tuin van Eden”, “Shamballa” of het “Nieuwe Paradigma” hebben voorspeld. Hoe dan ook, de tijd is gekomen dat mensen een belangrijke sprong in bewustzijn maken en meer worden dan wij op dit moment al kunnen realiseren. Mysterie Scholen hebben het bewijs dat mensen “Goddelijke wezens” zijn en hier op deze planeet zijn om het Plan te vervullen van leven als Goddelijke wezens, die een fysieke ervaring hebben.

Mystery School ingewijden hebben de mogelijkheid om een vitale rol te spelen in de ontwikkeling van dit tijdperk van veranderingen door ons hogere levensdoel te omarmen, een bruggenbouwer van positieve veranderingen te worden, geestelijk te manifesteren en Zelf-Meesterschap te bereiken.

De geheimen worden onthuld, de waarheid ontvouwt zich…

Het primaire middel voor het overbrengen van kennis en energie is via een orale traditie, ook wel “doorgeven”genoemd. De instrumenten, rituelen en genezingssystemen die deel uitmaken van deze tradities zijn ontworpen om elk individu in staat te stellen zijn/haar eigen hoogste potentieel te bereiken en om de mensheid als geheel ten goede te komen.

Een Mysterie School zou overigens nooit “energetische downloads”, “gekanaliseerde leringen” of de “ogenblikkelijke creatie” van meesters of leraren accepteren, daar alleen de oorspronkelijke kracht en fysieke inwijdingen ieder van ons toegang bieden tot een grotere verbinding met God en de wezens van Licht die beschikbaar zin om ons te helpen bij ons grote werk op deze planeet. Zo is het gegaan met elke Meester van Licht die ooit op deze aarde heeft rond gelopen, inclusief een Boeddha, Quan Yin. Zelfs Yeshua heeft zich onderworpen aan een fysieke initiatie door Johannes de Doper om zijn grote werk hier op aarde te kunnen verrichten.

Waarom bestaan er Mysterie Scholen?

Mysterie Scholen bestaan, omdat het leven zelf zoveel mysteries voortbrengt, zoals de cyclus van leven en dood, liefde, wie en wat God is en de werking van het Universum. Om God te begrijpen, moeten we eerst onszelf begrijpen. Daarom is het oude decreet van de oude Mysterie Scholen altijd geweest: “Ken jezelf!”

  • Wie ben ik?
  • Wat ben ik?
  • Waar kom ik vandaan?
  • Waar ga ik heen?
  • Wat is mijn doel?

 

Winkelwagen
Scroll naar boven