Healing Practices

De keuzes van de ziel

Wanneer een ziel opnieuw geboren wordt, vindt er van tevoren een tijd van voorbereidingen plaats. Voorbereidingen, waarin de blauwdruk van het komend leven – door sommigen ook wel karma genoemd – wordt ingevuld. Zo worden er afspraken gemaakt met zielen die je later als partner(s), als kind, als een goede vriend of anderszins tegenkomt. In deze blauwdruk worden ook de geestelijke of stoffelijke werkzaamheden geprojecteerd. Kortom het hele toekomstige leven als ziel geïncarneerd in een menselijk lichaam wordt als een raamwerk voorbereid voor zij naar de Aarde gaat.

Op het moment dat die ziel naar de Aarde gaat, vindt er een koppeling plaats. De ziel daalt in, in het menselijk lichaam. Voor de geboorte vindt de voorbereiding plaats, na de geboorte de invulling.

Wanneer zo’n koppeling goed gebeurt, dan leeft die mens haar reïncarnatieopdracht, dan leeft die mens volgens een bepaalde Goddelijke ordening precies dat stukje van de puzzel van dat hele rad van wedergeboorte, wat hij/zij op dat moment als ziel ook wil invullen.
Hij komt mensen tegen, hij komt zielen tegen, hij krijgt met ups en met downs te maken, met positief en negatief. Hij krijgt met geluk en met liefde, misschien met rijkdom en armoede te maken. Hij krijgt met blokkades te maken, die hij nodig heeft om uit te leren, waardoor hij kan transcenderen.

Gezondheid is zelfverantwoordelijkheid

De diagnoses die artsen stellen zijn niet de oorzaak van onze ziekten. Het eigenlijke probleem, waardoor ziekten kunnen ontstaan is het uit balans zijn van mens en samenleving. Het lichaam, ons lichaam, streeft voortdurend naar balans  – net zoals Moeder Aarde op het geweld dat wij haar aandoen reageert door met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen haar balans te herstellen – en creëert daarvoor zelfs ziekte, want balans is de natuurlijke staat van de mens. Ons menselijk lichaam draagt alle wijsheid in zich om de natuurlijke gezonde balans te herstellen, wanneer wij er maar naar luisteren en erop durven te vertrouwen.

Wanneer het uitgangspunt is dat een ziel op Aarde tijdelijk een menselijk lichaam bewoont en zo haar geplande ervaringen opdoet, is het onderhoud van het lichaam – de tempel van onze ziel – in dit licht beschouwd dan ook een zaak van volledige zelfverantwoordelijkheid. In het geval van ziekte wordt derhalve een persoonlijke actieve bijdrage in het genezingsproces gevraagd.

Ziekte zo gezien betekent:

–  Een kans op groei en transformatie
–  Een geestelijke reis
–  Tijd voor reflectie en zingeving
–  Het (her)ontdekken van je innerlijke kracht (bron)

Transformatie

Mogelijkheden tot transformatie voltrekken zich vaak op een belangrijke keerpunten in je leven. Ze worden meestal uitgelokt door ervaringen van intens verdriet en lijden. Een dergelijke crisis heeft de potentie een omslag in je levensperspectief te bewerkstelligen. Transformatie betekent dus in feite een verandering in de manier waarop je de wereld ziet in combinatie met een verandering in je zelfbeeld.

Gezondheid in het licht van de 5e dimensie

Nu de overgang van de mens van de 3e naar de 5e dimensie gaande is – een overgang die zich in een sneltreinvaart voltrekt om de simpele reden dat je nu eenmaal niet met het ene been in de 3e en met het andere in de 5e dimensie kunt staan – betekent dit dat er grote veranderingen ophanden zijn in onze menselijke samenleving.

De mens levend in de 5e dimensie:
– zal zijn ziel – bezieling in zijn leven centraal stellen zal zich met zijn medemens verbinden en weten dat wij allen hier zijn om ervaringen op te doen en ons volledig potentieel te verkennen en tot uitdrukking te brengen
– zal zich op een andere wijze gaan voeden
– zal totaal andere geneeswijzen tot zijn beschikking krijgen die het lichaam niet langer meer zullen schaden
– zal meer gezondheid in zich kennen

Om je te inspireren het leven in eigen hand te nemen hierbij de volgende videoboodschap:

Winkelwagen
Scroll naar boven