De Roep van de Godin

“Ben je klaar voor de roep van de Godin? Ben je bereid om je leven en de overtuigingen die je met je meedraagt, van je af te gooien om haar te volgen?

Als je antwoord nee is, lees dan niet verder, want zoals Carl Jung het zei: “Zij die naar buiten kijkt, droomt en Zij die naar binnen kijkt, wordt wakker!”.
Zelfs als je ervoor kiest om haar te negeren, kan ze je met een zachte, doch stevige roep dwingen om het landschap van je leven onherroepelijk te veranderen.

Maar als je bereidwillig haar hand pakt, zul je ontdekken hoe meelevend en teder ze is, terwijl ze jou als een vroedvrouw door het kanaal van wedergeboorte en metamorfose leidt.
Ze zal je niet verlaten of in de steek laten wanneer je deze wereld opnieuw betreedt als een krachtigere vrouw, hoewel ze aanvankelijk net zo kwetsbaar is als een pasgeboren lammetje.

De Roep van de Godin is de oproep tot bewustzijn… de roep om een ​​leven te leiden dat overeenstemt met de essentie van jouw prachtige ziel. Je bent hier niet om een slachtoffer of martelaar te zijn.

Je hebt de vrouwelijke vorm gekozen om de veelzijdige aard van het vrouwelijke tot uitdrukking te brengen, of het nu gaat om een ​​meisje, een moeder of een oudere door de jaren getekende vrouw met de gave van alchemie.

Ons Universum dijt steeds verder uit, een Universum waarin ons leven de cyclus van de maan, de verschillende seizoenen, de kosmos en de natuur zelf weerspiegelt. Bij al deze zaken zijn verandering en voortdurende beweging de norm, maar als mens kiezen we soms voor een leven dat ons nog vasthoudt en niet bijdraagt ​​aan onze persoonlijke groei of het hogere goed van de mensheid.

De samenleving en de media proberen vrouwen te hersenspoelen, zodat ze geloven dat zolang ons leven er aan de buitenkant goed uitziet, ons eigen persoonlijke geluk secundair is.
In sommige gevallen denken we ten onrechte dat we een man nodig hebben om ons te bekrachtigen, anders tellen we niet mee. Wereldwijd steken veel vrouwen hun energie in het opvoeden van kinderen en het klaar staan voor hun echtgenoot, terwijl anderen de bedrijfsladder beklimmen door hun vrouwelijkheid te ontkennen en als een man in hun eigen spel te spelen.

Als zwanen zijn we bezig om er sereen uit te zien … drijvend op het water, terwijl we woest peddelen onder de oppervlakte. We worden gefeliciteerd door familie, vrienden en de gemeenschap voor het goede werk, terwijl we worden achtervolgd door wilde, soms erotische fantasieën en dromen. De hele tijd bang dat de kwetsbare structuur van ons leven op een dag zou kunnen afbrokkelen.

Soms arriveert de Godin zachtjes door ons verdriet heen, na de dood van een geliefde of in omstandigheden van een falende gezondheid of ontslag uit een baan.

Bij depressie of wanhoop kunnen we de hulp inroepen van een coach of counseler die ons helpt om ons opnieuw te verbinden met het begraven vrouwelijke deel van onszelf, dat meer verlangt dan een oppervlakkig leven van conformiteit.

Vaker wel dan niet knaagt de Godin van binnenuit aan ons, maar velen keren zich af van haar roep tot bewustzijn. We hebben de neiging haar te negeren, aangezien het goddelijke vrouwelijke eeuwenlang is onderdrukt uit angst voor haar wilde ongetemde kracht.

We komen in dit leven met de belofte om een unieke reeks heilige contracten na te komen. Wanneer we deze contracten niet nakomen, zullen ze niet verdwijnen en weggaan, maar terugkeren, net zo lang totdat we klaar zijn om te handelen.
Met andere woorden, dat waartegen we ons verzetten, zal blijven bestaan. En terwijl we schoppen, schreeuwen en ons tegen de verandering verzetten, maakt de Godin zich klaar om tussenbeide te komen en ons te helpen te verlaten wat we menen nodig te hebben, maar wat in werkelijkheid giftig is voor ons welbevinden.

Levend vanuit een onbewust brein klampen we ons vast aan de materiële dingen die ons zekerheid, veiligheid en status geven.
De meesten van ons zijn gesocialiseerd en opgevoed met een zeker aantal overtuigingen vanaf de tijd dat we nog heel klein waren. De scholen, de samenleving en de religieuze systemen versterkten gaandeweg veel van deze normen en waarden en brachten de emotie van angst in ons hart binnen in plaats van de positieve emoties van liefde, moed en vertrouwen aan te moedigen.

Er is moed voor nodig om je leven te veranderen, vooral als we ouder worden.

Terwijl we de roep beantwoorden, is de volgende stap om te vertrouwen en onszelf open te stellen om te ontvangen van het Universum, want ontvankelijkheid is een van de geschenken van de Godin.

Voor velen van ons lijkt deze gedachtegang contra-intuïtief voor het denken van onze linkerhersenhelft, vooral als ons sinds onze kindertijd verteld is dat niets gemakkelijk gaat in het leven.

Denk je dat je de roep kunt beantwoorden en erop kunt vertrouwen dat alles goed komt? Ben je bereid een authentiek leven te leiden waarin je je ware zelf eert en op haar beurt het hogere goed van de mensheid dient door een bewust leven te leiden.

In plaats van de roep van de Godin te vrezen, zul je de ervaring en wijsheid die ze brengt verwelkomen, want dit is de weg van het hart.

Natuurlijk, misschien dien je nog een overgangsrite te ondergaan, een tijd van overgang en het oude loslaten om ruimte te maken voor het nieuwe.

Het pad van de Godin is het pad van de minste weerstand: een bochtig, gracieus pad, wat vraagt om met de stroom mee te gaan. Het vraagt ​​je om jezelf voldoende lief te hebben en te vertrouwen, om te geloven dat je perfect, heel en compleet bent, precies zoals je bent.
En het echte goede nieuws is dat het leven beter wordt (naarmate je ouder wordt), vooral als je je hart met dankbaarheid vult voor de zegeningen die je ontvangt.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven