De Nieuwe Kinderen

Na de Tweede Wereldoorlog is binnen de Kosmische Hiërarchie tezamen met de Goddelijke Bron overeengekomen, dat planeet Aarde herboren zou worden in haar oorspronkelijke 7e dimensionale staat. Dit heeft betekend dat de mensheid door een enorm wedergeboorteproces moest gaan en nog steeds gaat met immens diepgaande en belangrijke bewustzijns- en dimensionale verschuivingen.
Tegelijkertijd is een oproep uitgegaan naar zielen om vrijwillig op deze planeet te incarneren om deze verschuivingen tot stand te brengen.

Deze zielen zijn in de volgende volgorde geïncarneerd:

The Indigo’s: 1950 – 1972
The Crystal Children: 1972 – 1994
The Rainbow Children: 1994- 2012
The Sun Children: 2012 – 2034
Daarna volgen de Diamond-Sun Children: 2034 – 2130

De voorlopergroepen, zoals de indigo’s dienen nu meer en meer in hun leiderschapsrol te stappen. Het zijn zij die de weg voor de Rainbow en Sun kinderen hebben moeten banen en deze Nieuwe kinderen nu mogen helpen, zodat zij werkelijk in de komende decennia het Nieuwe Gouden Tijdperk voor de mensheid kunnen verankeren.

Spijtig genoeg loopt de mens achter met achterhaald ouderschap, achterhaalde sociale, medische en onderwijssystemen die de neiging hebben om deze kinderen te sluiten nog voordat ze zelfs maar de volwassenheid hebben bereikt.
Aan sommige kinderen worden schadelijke medicijnen gegeven en ze worden gelabeld en stil gelegd, omdat mensen de neiging hebben om dat wat ze niet begrijpen in hokjes te plaatsen, waarmee ze deze kinderen etiketteren en hen min of meer proberen te verstikken in een proces van onderwerping en conformiteit.
Maar deze kinderen zijn geenszins bedoeld om geëtiketteerd noch geconformeerd te worden, want ze zijn allemaal hier om nieuwe kennis, nieuwe technologie en een veel hogere manier van leven naar de planeet te brengen en het bewustzijn en de dimensionale niveaus te verhogen.

Deze kinderen hebben onze hulp nodig. Het is onze taak om ouders, leraren en wie dan ook over hen te informeren en om mensen te helpen begrijpen dat zij nieuwe manieren nodig hebben om te worden opgevoed en opgeleid, zodat hun inherente aanleg en begaafdheid, hun zielsgeschenken en talenten niet worden afgesloten vanaf het moment dat ze worden geboren!

SAMENVATTING: Wat hebben deze kinderen en jongvolwassenen van ons nodig?

· Herkend, gezien en gehoord worden
· Herinnerd worden aan hun inherente kennis
· Scholing aangesloten op de belangstelling / zielenopdracht van het kind
· Contact met de natuur
· Creativiteit / oude ambachten
· Meditatie / Ademtechnieken
· Samenkomsten
· Verbinding en Zingeving
· Lezingen ouders / leerkrachten inzake het fenomeen Nieuw Tijds Kinderen
· Terug naar de eeuwenoude wijsheid
· Elders oftewel een Levensschool

Winkelwagen
Scroll naar boven