De Ankh

Het bestaan van de Ankh welke wij veelal kennen uit het oude Egypte, kent zijn oorsprong in Atlantis en Lemuria.

In een verleden beslisten vier planeten – Pluto, Saturnus, Mercurius en Venus – een gedeelte van hun energie samen te brengen om een nieuwe planeet te scheppen: Geza-4. De energie en het bewustzijn van deze nieuwe planeet was zo  enorm dat zij niet in ons zonnestelsel paste en “vanzelf” in een veel hoger zonnestelsel plaats nam.
Na de val van Atlantis kwam de kennis van de Ankh en de piramides in het oude Egypte terug op Aarde. Onder leiding van Mr. Ankhmania – de hogepriester die de kennis van Geza-4 in zich droeg – werd de piramide van Gizeh gebouwd met de Ankh in de top.
Deze Ankh kende een lus, twee armen en twee benen. Het instrument diende in eerste instantie als antenne voor hen die op Aarde het koningschap en het hogepriesterschap gingen invullen, bijvoorbeeld wanneer men raad wilde vragen bij specifieke problemen.
Hoewel je op bijna alle afbeeldingen in Egypte een eenbenige Ankh ziet, heeft deze nabootsing eigenlijk geen enkele spirituele of kosmische waarde.
Afkomstig van voor Atlantis, werd de kennis van de tweebenige Ankh in het oude Egypte door ingewijden gebruikt om contact met de Goden te maken en zieken te genezen.

De Ankh als therapeutisch instrument

Na de val van Egypte zijn we nu aangekomen bij het begin van de Watermantijdperk. De bedoeling van de huidige tijd is om een oneindig tijdperk van Vrede te bewerkstelligen, iets wat niet is gelukt in Lemuria, in Atlantis en in het oude Egypte!
De Ankh is weer terug (is eigenlijk nooit weggeweest). In deze nieuwe tijd past de Ankh weer als hulpmiddel bij behandelingen. Nu de mens weer openstaat voor communicatie met de Kosmos en steeds sensitiever wordt, kan de Ankh weer een plaats innemen binnen behandeltrajecten.
De tweebenig Ankh als “levensstaf” is een gestileerde weergave van de mens op Aarde.
De Ankh is echter veel meer dan een instrument. In feite is de Ankh een bewustzijnsvorm, waarmee men zich alvorens ermee te gaan werken, dient te verbinden en wel zodanig dat er een zielenafstemming met dit instrument ontstaat. Deze Ankh is een deel van jezelf, je Ziel, die je niet in handen van anderen geeft. Het principe van zenden en ontvangen kan worden gehanteerd bij het therapeutisch werken met de Ankh, wanneer de therapeut zijn/haar krachten wil versterken (750x). Om deze reden is het noodzakelijk dat ethiek en verantwoordelijk bij het inzetten van de Ankh als therapeutisch instrument hand in hand gaan.

De Ankh kan bij heel veel behandelingen worden ingezet, o.a. bij het wegtrekken van pijn, meridiaanbehandelingen, bij de behandeling van een operatiewond, bij darmproblemen, zoals de ziekte van Crohn, bij nierstenen, etc.

Winkelwagen
Scroll naar boven