Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan The Essence of Life geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie cq voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, respectievelijk het gevolg is van het gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade, welke het gevolg is van het niet goed functioneren van deze website, waardoor de pagina’s op enig moment of gedurende een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.

Links

Verwijzingen naar websites die niet door  The Essence of Life worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel The Essence of Life uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de verstrekte informatie en eventuele diensten die daarop worden aangeboden.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

Copyright

Niets van deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  The Essence of Life verveelvoudigd, opgeslagen, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet de bedoeling van The Essence of life  om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik u om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd, of alsnog met uw toestemming op de website blijven staan.

Winkelwagen
Scroll naar boven