De verschillen in levensvisie

De manier waarop wij als mensheid met elkaar leven en omgaan, zou je kunnen vergelijken met de frequenties van de diverse radiozenders. Op de ene radiofrequentie ontvang je een ander station dan op de andere. Op de ene radiofrequentie zullen heel andere luisteraars afstemmen, dan op de andere.

Wanneer je dit voorbeeld als uitgangspunt neemt, dan zou je kunnen stellen dat elk individu op een bepaalde frequentie leeft. Binnen die frequentie is er sprake van een bepaalde marge, een bepaalde bandbreedte zo zou je kunnen zeggen, die een – uiteraard doorlaatbare – boven- en ondergrens heeft.

Wat ik je probeer duidelijk te maken is dat je je, wanneer je ruzie maakt, aan de onderkant van jouw bandbreedte bevindt en wanneer je een gevoel van oprechte liefde deelt aan de bovenkant van diezelfde bandbreedte.

Het is mogelijk – en als dit goed is, gebeurt dit ook in de loop van je leven – dat je op een andere – een hogere – frequentie gaat trillen. Je zult dan bijvoorbeeld niet zo gauw meer ruzie maken of oorlog voeren, anders tegen het leven aankijken en anders met de gebeurtenissen omgaan, omdat de onderkant van jouw bandbreedte zich ook op een hoger level bevindt.

Waarom is het nu zo belangrijk hierbij stil te staan. Dit is belangrijk om duidelijk te maken waarom mensen zo verschillend in het leven staan en zo verschillend op gebeurtenissen reageren; er zo’n andere levensvisie op na houden. Dit betekent dus ook dat mijn verhaal – mijn beleving rond bijvoorbeeld een ziekte als kanker – maar niet alleen dit, ook mijn visie op het wereldgebeuren zowel overeenkomsten kan vertonen met de visie van jou, maar er ook volledig van kan verschillen.

Hierom weet ik – en dit baseer ik mede op het aantal lezingen die ik destijds tijdens mijn werkzaamheden voor het Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten heb gegeven, waarbij het mij telkens weer in hoge mate verbaasde hoe ver met name de oudere senioren in mijn gedachtegang mee gingen  – dat alleen jij als lezer voor jezelf kunt bepalen of er een kern van waarheid steekt in hetgeen ik hier zo allemaal neer schrijf.

Je frequentie leven

 Je frequentie zegt niets over geleerdheid. Het is heel goed mogelijk dat bij mensen welke wij in de samenleving als geleerd en ontwikkeld bestempelen, bijvoorbeeld omdat ze universitair geschoold zijn, een minder zuivere en lagere trilling kan worden ervaren dan bij veel “eenvoudigere en minder geletterde” mensen. Bewustzijn ont-wikkelt zich aan het leven zelf en hangt daarom niet van scholing af.

Frequentie valt ook te herkennen in je leven. Een aantal vrienden van vroeger zouden nu gewoonweg niet meer in je leven passen. Er is een tijd van puberale “uitspattingen”, maar vroeg of laat zul je deze achter je hebben gelaten en hebben wegen zich gescheiden. Of waar je vroeger nog doktersromannetjes las, kies je nu voor boeken die je geestelijk voeden. Of waar je vroeger na je werk of in het weekend de kroeg in dook, kies je nu voor een avond schouwburg of concertgebouw. Bewustzijn betekent per definitie een verschuiving van je interesse van het stoffelijk naar het geestelijk vlak.

De waarheid

Laat ik het ook nog eens anders zeggen. De waarheid. Wat is de waarheid nu helemaal. Wanneer je de waarheid afzet tegen de onmetelijkheid van ons universum, waarin – zoals we nog niet zo heel lang weten – het bestaan van meerdere zonnestelsels is ontdekt, dan is de waarheid erg groot. Niet te bevatten zou je eigenlijk kunnen zeggen.
En wat is de waarheid afgezet tegen alles wat nog niet ontdekt of begrepen is?

De waarheid. Ieder mens leeft slechts een deel van de waarheid. De waarheid kan op het ene bewustzijnsniveau anders liggen dan op het andere.

Wie ben je?

Voor de meeste mensen bestaat het leven uit het gegeven dat je een menselijk lichaam bent, met een verstand en daaraan gekoppelde emoties. God is iets wat buiten hen staat.
Voor sommige mensen houdt het op wanneer je sterft. Er is niets meer.
Voor andere mensen ben je een ziel – als deel van het geheel – en heb je tijdelijk op aarde een lichaam. Je bent niet je lichaam, noch je gedachten en emoties. Voor hen houdt het leven nooit op. Je bent een oneindig bewustzijn.

Zo in het kort al twee heel verschillende benaderingswijzen, welke allebei deel uit maken van de waarheid, die alomvattende waarheid. Het trieste is dat sommige mensen elkaar op basis van het verschil in waarheid gaan bestrijden, soms wordt zelfs een regelrechte oorlogsverklaring afgegeven.
Maar maakt het naast elkaar mogen bestaan van verschillende individuele waarheden niet deel uit van leven op een hoger bewustzijnsniveau? Wordt het niet zinvol om een verschil in waarheid niet als een tegenstelling, maar in het licht van mensen met een andere visie ten aanzien van het leven te zien?

En zie ik zag een nieuwe wereld…

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van mijn blog? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne

Bekijk ook eens onze social media

2 gedachten over “De verschillen in levensvisie”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven