Jezelf leren kennen…

Welke gebeurtenissen hebben jou in het leven nu werkelijk verder gebracht? Als je terugkijkt, ontdek je wellicht situaties in je leven die in het moment zelf helemaal niet leuk waren, misschien zelfs wel uitermate pijnlijk, maar die nu je in je leven terugblikt, achteraf gezien van grote waarde blijken te zijn geweest. Situaties die je hebben aangezet tot een andere kijk op het leven, die je hebben aangezet tot groeien, die je hebben aangezet tot ont-wikkelen. En ik schrijf met opzet ont-wikkelen, omdat ze telkens weer een nieuw facet van jezelf het daglicht lieten zien, omdat ze je hebben aangezet de kracht in jezelf te ont-dekken en te ont-wikkelen.

Desondanks hebben we in het moment zelf met alle mogelijke middelen geprobeerd onze pijn te ontlopen. We verzetten ons tot het uiterste tegen elk denkbare situatie, waarin we ons emotioneel aangedaan voelen. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, slaan we op de vlucht, gooien we deuren dicht, zoeken we bij anderen ons gelijk of troost, dit alles om onze pijn maar niet in alle hevigheid te hoeven voelen. Of we vertellen een ander wat die doen en laten moet en weerhouden zo onze partner, kinderen en andere dierbare naasten bepaalde keuzes in het leven te maken en voor hun bestemde lessen te leren. Dit alles om onze pijn van het anders zijn, van alleenheid, maar niet te hoeven te voelen.

We zijn allemaal geneigd de gemakkelijkste weg te zoeken. We zijn niet alleen op zoek naar fysiek comfort, maar meer nog naar emotioneel comfort. Echter realiseer je dat zolang je je emotioneel op je gemak voelt, je meestal stil staat. En het leven is geen stil staan, het leven is verandering! Het leven vraagt je mee te gaan in de stroom van de evolutie. Het is als een stuk hout dat in de rivier mee stroomt, hier of daar even tegen een rots aantikkend en zich weer verder voortbewegend. Jij daarentegen klampt je aan elk rotsblok vast, terwijl je de rivier met al zijn kracht tegen je aan laat beuken.

Wanneer er in de evolutie geen verandering had plaats gevonden, dan liepen wij met zijn allen nog rond in een berenvelletje, daarbij een knots over onze schouder dragend. In de nacht de beschutting van een grot zoekend.

De mogelijkheid van groei doet zich dus precies aan de andere kant voor van waar jij je comfortabel, emotioneel op je gemak voelt. Dus zodra je ergens verzet tegen voelt opkomen, zodra je weerstand tegen iets of iemand hebt, realiseer je dan dat vlak achter je verzet een kans voor jou ligt verborgen. De grootste uitnodigingen van het leven liggen precies aan de andere kant van wat jij gemakkelijk, van wat jij comfortabel, vindt.

Comfort of gelijk krijgen levert je niets op, leert je niets over jezelf, maar houd je alleen maar gefixeerd in de levenssituatie waarin je al zit. Je voelt je wellicht heerlijk op je gemak, maar er is geen sprake van groei.

Het zijn dus de situaties waarin je ongemakkelijk voelt, waartegen je je met alle mogelijke middelen probeert te verzetten die jou de grootste kans op groei geven. Het zijn de mensen waar je je hartgrondig tegen verzet, die jouw grootste leraar zijn. Ga deze situaties of mensen daarom liever niet uit de weg. Het leven heeft ze op je pad gezet om iets in jou tot ontwikkeling te brengen, tot openbaarheid te brengen.

Hoe moeilijk of pijnlijk het misschien ook is, verwelkom deze mensen of deze situatie in je leven. Aan hen of deze situatie kun je groeien tot een grotere versie van jezelf. Maar hoe werkt dit dan, zul je je nu misschien afvragen?

Stel eens het gegeven dat jij je in een gesprek met je vriendin beoordeeld voelt. Het is nog maar de vraag of je vriendin je met haar uitlatingen werkelijk beoordeelt, maar jij ervaart dit nu eenmaal zo. Het geeft in ieder geval aan dat er ergens een stukje kwetsbaarheid in je zit, waarop jouw vriendin je aantrilt.

Hoewel je je er misschien nog niet van bewust bent, dat jouw innerlijk potentieel uit pure liefde bestaat, vraagt de situatie je, zoals ik dit eerder ook al beschreef, de emotie en alles waar deze emotie naar verwijst volledig toe te laten. Hoe meer je de pijn durft toe te laten, volledig durft toe te laten, des te eerder je deze achter je gelaten zal hebben. Immers waar je tegen vecht, houd je in stand, dat blijft en waar je je licht over laat schijnen zal verdwijnen.

Daarnaast heb je jezelf af te vragen hoe veroordelend, hoe kritisch je eigenlijk met jezelf om gaat en ten slotte laat de situatie je zien hoe veroordelend jij nog met anderen omgaat en hoe pijnlijk dit wellicht nog voor een ander is. Zodra je dit inziet, zul je vanzelf anders gaan handelen. Zodra je inziet hoe kritisch je naar jezelf bent en naar anderen, heb je op een element in jezelf zicht gekregen en zal je dit achterwege laten. Inzicht en veranderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Meer dan dit hoef je in geen enkele situatie te doen. Alles wat er in je leven gebeurt, gebeurt omdat jij er een bepaalde affiniteit mee hebt. Nu is het moment, nu en niet ergens in de toekomst, om er op een constructieve wijze mee om te gaan. Een nieuw facet van jou mag het daglicht zien om jou in staat te stellen naar een nieuwe en grotere versie van wat je in wezen bent – een potentieel van pure liefde – te groeien. Dus….

Elke gebeurtenis in je leven, de komst van ieder mens in je leven, met name degenen met wie je de grootste moeite hebt, is een kans om in bewustzijn en liefde te groeien. Door ze nu uit de weg te gaan, door ze nu te vermijden, veroorzaak je morgen nog meer weerstand. Pak je kans op groei daarom NU.

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van mijn blog? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne ❤

Bekijk ook eens onze social media

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven