Niets is vast – Ontdek de wereld van de kwantumfysica

Isaac Newton wordt als de grondlegger beschouwd van de moderne westerse wetenschap. Deze wetenschap hanteert het denkbeeld dat de wetenschapper ( het subject) de natuur (het object) niet tijdens en door zijn observaties beïnvloedt, waarmee een blind geloof in het materialisme wordt gecreëerd. Materialisme is de tendens om alles vanuit het stoffelijke te verklaren.

Door dit denkmodel kwam de nadruk steeds meer op kleinere structuren te liggen. De aandacht werd van organisme naar celniveau verlegd. Biologische functies werden gezien als het resultaat van reacties tussen cellen onderling en niet langer als een afspiegeling van de organisatie van het organisme als geheel.

Zo leidde deze denkwijze bij Louis Pasteur tot het denkbeeld dat bacteriën de enige oorzaak van ziekte waren. De gedachtegang van een tijdgenoot van Pasteur waarbij de nadruk op de intieme relatie tussen een organisme en zijn milieu en op het inwendige milieu van het organisme werd gelegd, kreeg door de benadering van Pasteur geen enkele kans.

Met dit denkmodel kon echter geen verklaring worden gegeven voor hoe de cel wordt gecoördineerd en be(ge)stuurd. Tevens kon men niet verklaren hoe cellen van hogere organismen zich konden differentiëren in verschillende richtingen, zoals spiercellen, zenuwcellen, bloedcellen, etc., hoewel de genetische informatie van de cellen identiek is. Deze fenomenen gaan lijnrecht in tegen gehanteerde beeld van het leven.

Het materialisme ontkent niet alleen het bestaan van een onsterfelijke ziel, maar ook het bestaan van een god die zich buiten de tijd, ruimte en materiële werkelijkheid bevindt.

Inzicht in hoe cellen en celsystemen op alle niveaus worden aangestuurd en bestuurd kwam pas aan het begin van de 20ste eeuw op gang door de inzichten uit de kwantumfysica.

Het is aan Albert Einstein te danken die met zijn relativiteitstheorie het heersende wereldbeeld van de Newtoniaanse fysica voorgoed veranderde. Hij bewees dat Newtons wetten van de fysica op generlei wijze statisch waren, maar relatief ten opzichte van de waarnemer en het waargenomen object. In de kwantumfysica speelt de bewuste observatie van de wetenschapper een actieve rol in de fysieke observatie.
Zo kwam naar voren dat alle vaste c.q. materiële objecten op subatomair niveau oplossen in golfachtige waarschijnlijkheidspatronen.

Werner Heisenberg formuleerde het als volgt:
Moleculen en atomen bestaan uit onderdelen. Maar de onderdelen, de subatomaire deeltjes, kunnen niet als geïsoleerde eenheden begrepen worden. Ze moeten worden gedefinieerd door middel van hun onderling verbanden.

 Het hieruit voortgekomen nieuwe paradigma onderkent dat alle wetenschappelijke begrippen en theorieën beperkte benaderingen zijn en dat wetenschap nooit een volledig en definitief begrip kan opleveren.

Ook kwam men er achter dat door middel van analyse systemen niet kunnen worden begrepen in de context van het grotere geheel.

Quantum fysica en ons mens-zijn

Natuurkundigen hebben inmiddels dus onomstotelijk bewezen dat de stoffelijke wereld één grote zee van energie is, die in milliseconden steeds opnieuw in en uit het zijn knippert.
Niets is vast. Dit is de wereld van de kwantumfysica.
Zij hebben bewezen dat het onze gedachten zijn die dit steeds veranderende energieveld samen brengen en bij elkaar houden in de “objecten” die we zien. Dus waarom zien we een persoon in plaats van een knipperende cluster van energie?

Denk aan een filmrol.
Een film is een verzameling van ongeveer 24 beelden per seconde. Elk beeld is gescheiden door een spleet. Maar door de snelheid waarmee het ene beeld het andere vervangt, worden onze ogen bedrogen en denken we een ononderbroken en bewegend beeld te zien.
Denk aan televisie.
Een televisiebeeldbuis is gewoon een buis met enorm veel elektronen die het scherm op een bepaalde manier raken, hiermee de illusie van vorm en beweging creërend.
Dit is wat alle objecten hoe dan ook zijn.

Je hebt 5 fysieke zintuigen (zicht, geluid, tast, reuk en smaak).
Elk van deze zintuigen heeft een specifieke spectrum (een hond bijvoorbeeld hoort een ander bereik van het geluid dan jij; een slang ziet een ander spectrum van licht dan jij).
Met andere woorden jouw zintuigen nemen de zee van energie vanuit een  beperkt gezichtpunt waar en maakt daar een beeld van. Het is niet compleet, het is ook niet juist. Het is slechts een interpretatie.

Al onze interpretaties zijn uitsluitend gebaseerd op de “interne kaart” die we van de werkelijkheid hebben en niet op de echte waarheid. Onze “kaart” is het resultaat van onze persoonlijke collectieve ervaringen. Niet voor niets wordt er in spirituele kringen geroepen dat wanneer je een andere wereld wilt zien, je anders moet gaan kijken.

Onze gedachten zijn verbonden met deze onzichtbare energie en zij bepalen wat de energie vormt oftewel in de vorm brengt. Jouw gedachten verschuiven deeltje voor deeltje letterlijk het universum om je fysieke leven te creëren.
Kijk om je heen.
Alles wat je in onze stoffelijke wereld ziet, is begonnen als een idee, een idee dat groeide toen het werd gedeeld en geuit, totdat het door middel van een aantal stappen genoeg groeide in een fysiek object.

Je wordt letterlijk waar je het meest over denkt.
Je leven wordt, wat je het meest hebt gedacht en geloofd.
De wereld is letterlijk je spiegel, die je in staat stelt om op het stoffelijk vlak te ervaren wat je als je waarheid houdt … totdat je deze verandert.

De kwantumfysica laat ons zien dat de wereld niet het harde en onveranderlijke ding is wat het misschien lijkt te zijn. In plaats daarvan is het een zeer vloeiende plek die door middel van onze individuele en collectieve gedachten continu wordt opgebouwd

Wat wij denken dat echt is, is in werkelijkheid een illusie.
Gelukkig zijn we begonnen om deze illusie bloot teleggen en vooral, hoe deze te veranderen.

Waar is je lichaam van gemaakt?
Het menselijk lichaam bevat een aantal systemen, waaronder de bloedsomloop, de spijsvertering, het endocriene stelsel, de spieren, het zenuwstelsel, de voortplantingsorganen, het ademhalingsstelsel, het skelet en de urinewegen.
Waar bestaan die uit?
Weefsels en organen.
Waar zijn de weefsels en organen van gemaakt?
Cellen.
Waar zijn de cellen van gemaakt?
Moleculen.
Waar zijn de moleculen van gemaakt?
Atomen.
Waar zijn de atomen van gemaakt?
Sub-atomaire deeltjes.
Waar zijn subatomaire deeltjes van gemaakt?
… Energie!

Jij en ik zijn puur energie-licht in haar meest mooiste en intelligente configuratie. Energie die onder de oppervlakte voortdurend verandert en je beheerst dit alles met je eigen krachtige gedachten.
Je bent een groot stellair en krachtig menselijk wezen.

Als je jezelf onder een krachtige elektronenmicroscoop kon zien, dan zou je zien dat je bent opgebouwd uit een cluster van steeds veranderende energie in de vorm van elektronen, neutronen, fotonen en ga zo maar door. Net zoals al het andere om je heen.

De kwantumfysica vertelt ons dat het de daad/handeling van het waarnemen van een object is die ervoor zorgt, dat we het waar en hoe aan het waarnemen zijn.

Een object bestaat niet onafhankelijk van haar waarnemer! Dus, zoals je kunt zien, creëert je waarneming, je aandacht op iets en je intentie, letterlijk dat ding.
Dit is wetenschappelijk en bewezen.

Jouw wereld is gemaakt van geest, gedachten (het engelse woord mind) en lichaam.
Elk van deze drie, geest, gedachten en lichaam, heeft een functie die op zichzelf uniek is en niet gedeeld wordt met de ander. Wat je met je ogen ziet en met je lichaam ervaart is de fysieke wereld, die we het Lichaam zullen noemen. Het Lichaam is een effect, gecreëerd door een oorzaak.
Deze oorzaak wordt gedacht.

Het lichaam kan niet creëren. Het kan alleen ervaren en ervaren worden … dat is de unieke functie.

Gedachte kan niet ervaren … het kan alleen verzinnen, scheppen en interpreteren. Het heeft een wereld van relativiteit nodig (de fysieke wereld, lichaam) om zichzelf te ervaren.

Spirit is al wat is, dat wat leven geeft aan Gedachte en Lichaam.

Het lichaam heeft geen macht om te creëren, hoewel het de illusie van het vermogen om dat te doen geeft. Deze illusie is de oorzaak van veel frustratie. Het lichaam is louter een effect en heeft geen macht om te veroorzaken of te creëren.

De sleutel van al deze informatie is: “Hoe ga je leren om het universum anders te zien dan je nu doet, zodat je alles wat je werkelijk wenst kunt manifesteren?”

Quantumfysica en de medische wetenschap

Begrijp je de impact van medisch wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de gevonden uitkomsten. Hoe de verwachting van de onderzoeker een rol speelt in de uitkomst van het onderzoek. “What you see is what you get.” – Je krijgt wat je ziet.

 In de geneeskunde zijn in de loop der jaren vele nieuwe problemen opgekomen. Het antwoord van de huidige geneeskunde is er steeds een geweest van meer geld, meer onderzoek naar de naald in de hooiberg, naar dat ene middel dat ziekte x of y kan genezen. De oorlog tegen kanker heeft ons gedurende de afgelopen vijf, zes decennia niet verder gebracht dan 1:10 sterfgevallen in de jaren vijftig tot 1:2 (mannen) en 1:3 (vrouwen) nu.
Vele symptomatische experimenten zijn en worden nog dagelijks gedaan met symptoom onderdrukkende chemische substanties. Hierbij wordt volledig voorbij gegaan aan de achterliggende causale oorzaken. Symptomen worden onderdrukt in plaats van oorzaken te behandelen.

Dat er iets moet gaan veranderen is wel duidelijk, maar wat?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de basis, de wortels van ons bestaan, naar datgene wat het LEVEN werkelijk bepaalt.

Wat in de geneeskunde tot op heden ontbreekt, is de rode draad die het de medische student en de arts mogelijk maakt doelgericht in te grijpen in de specifiek noodzakelijke behoeften van zijn/haar patiënt. Gegevens als levensloop, ziekten, psychosociale gedragspatronen, voeding, bepaalde behandelingen en de houding waarop de patiënt tegen het leven aankijkt (zie hierboven) zijn van belang om te kunnen beoordelen of deze invloeden zich stimulerend of juist remmend in het leven van de patiënt hebben vertaald. Door dit manco, d.w.z. het negeren van deze gegevens, ontstaan tegenwoordig veel moeilijkheden bij het beoordelen van de ziektebeelden en tegelijkertijd bij het vinden van een passende therapie.

Het zou een stuk eenvoudiger zijn indien we ons primair met de principes van het leven en de verschillende invloeden hierop zouden bezig houden in plaats van met de moeilijk te begrijpen complexiteit van het organisme.

De conventionele (reguliere) geneeskunde heeft de aansluiting op de kwantumfysica en de hieruit voortgekomen biofysische geneeskunde nog niet volbracht en staat wetenschappelijk gezien nog op het niveau van voor begin 1900.

De huidige tijd vraagt meer dan ooit om alle ideeën die we over het leven hebben los te laten en ons tenminste open te stellen voor de nog wat onwennig aandoende waarheden van de Nieuwe Tijd.
Het gaat allemaal over de manier waarop jij kijkt.

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van mijn blog? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne

Bekijk ook eens onze social media

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven