Lord Melchizedek speaks #9 – 24 juni 2022

Lord Melchizedek kunt u mij meer vertellen over de inhoud van de doop en over de feitelijkheid van de doop van Yeshua door Johannes de Doper, zoals deze aan ons wordt overgebracht.

“De doop is een innerlijke beslissing, welke in feite pas in volwassenheid genomen kan worden, wanneer de mens het leven meer kan overzien en vanuit verantwoordelijkheid eigen keuzes kan maken, eigen weloverwogen keuzes kan maken. Het is het besef van de inhoudelijkheid van de doop, zonder los te komen van het mens-zijn. De mens doet nu helemaal vanuit zijn/haar mens-zijn bepaalde ervaringen op die elders niet mogelijk zijn.

Het is het weten, het besef dat leven een innerlijke hoedanigheid kent, een innerlijke verbondenheid en hoedanigheid die verbonden is met God’s hele schepping. Het is een weloverwogen keus om zich volledig over te geven – en overgeven heeft in menselijke woorden een zekere bijklank – aan de innerlijke goddelijke leiding, een heel duidelijk weten.

Het is het besef dat het wezen wat u bent niet alleen op Aarde vertoeft, maar tegelijkertijd ook aanwezig is in God’s werelden.
Het is besef van uw multidimensionaliteit waarin het bestaan van dimensies – zoals een mens pleegt aan te geven – geen enkele geldigheid meer heeft. Ik zeg nogmaals geen enkele geldigheid meer heeft.

De doop impliceert de totale overgave en innerlijke leiding aan de essentie van Al Dat Is, aan het Goddelijke. Dit impliceert ook dat u verstaat dat uw menselijk zijn slecht een illusie is en volledig door u geschapen op basis van de ervaringen welke u als ziel in menselijke vorm wenst op te doen. Een bijkomstigheid van de doop is dat u zich niet langer laten bepalen door menselijk wereldburgerschap, maar dat alleen de goddelijke leidraad vanaf nu voor eeuwig van toepassing is.

De doop houdt in dat u zich van binnenuit volledig laat transformeren naar uw goddelijke hoedanigheid, dat wat u altijd bent, dat waar u nooit afstand van kunt nemen.

De doop is een keuze van de ziel die doorwerkt in het menselijk bestaan. Het is een markeringspunt.

U als de mens (Yvonne) die u bent, bent zich welbewust dat u slecht de voorwaarden kunt creëren waarin de doop plaatsvindt en beseft dat het zich voltrekt tussen de ziel van de ander en God, de Bron zelf. Wij, u en ik, zijn slechts de intermediair. Nochtans zullen zowel u als ik en vele anderen bij de ceremonie door u genoemd de Doop aanwezig zijn. Wij zullen juichen dat degene die hiervoor kiest, zijn/haar werkelijke goddelijke hoedanigheid erkent en van daaruit zijn toekomstig leven laat bezielen en zal vormgeven.”

Dan krijg ik een beeld te zien waarin velen van ons zich over de wereld bewegen als wandelende Goden. Het doet mij denken en Yeshua en zijn apostelen, die de mens over het werkelijk leven vertelden, over wie ze echt waren.

“De doop behelst volledig innerlijke overgave en tegelijkertijd dienstbaarheid, goddelijke dienstbaarheid en een zich inzetten voor de mens en alle levende wezens op aarde vanuit de verbinding met het alomvattende, alomtegenwoordige, in verbinding met het eeuwige.”

Ik besef dat deze door Lord Melchizedek gesproken woorden, ontvangen zijn vanuit mijn menselijke beperkingen, vanuit mijn menselijke beperkingen als de mens Yvonne.|

Lang heb ik getwijfeld deze woorden te delen, vanuit het gegeven dat ik geschrokken ben, hoe gemakkelijk mensen over de doop menen te kunnen praten.

De doop is zoals ik deze momenteel ervaar, een diep innerlijk proces, welke zoals Lord Melchizedek al heeft aangegeven, eerst in volwassenheid genomen kan worden, wanneer de mens de implicaties van de doop kan overzien. Het is geen ceremonieel wat je op een middag even in je achtertuin kan doen. Er komt veel bij kijken, zowel voor degene die de doop aanvaardt, als degene die de doop schenkt.

Wat mijzelf betreft heeft het verzoek van Lord Melchizedek mij in een overdenkingsproces gebracht, noodzakelijk om naar mijn eigen doop toe te groeien om straks volmondig en vanuit het diepst van mijn hart “Ja” te kunnen zeggen.
De uitwisseling met Lord Melchizedek hierover is nog niet klaar.

In dankbaarheid wat hij tot op dit moment in mijn bewustzijn heeft gebracht. Ook het verwijderen van de “kerkelijke doop” is voor mij een punt van aandacht.

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van deze doorgeving? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog / doorgevingen te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne

Bekijk ook eens onze social media

1 gedachte over “Lord Melchizedek speaks #9 – 24 juni 2022”

  1. Wat fijn om dit te lezen. Het is de eerste keer dat ik iets over de spirituele doop lees. Dit laatste half jaar ga ik steeds meer naar binnen en merk ik dat ik het multidimensionale spiraalvormige leven stapje voor stapje van binnenuit begin te begrijpen. Begrip, inzicht wat ontstaat door het innerlijke pad wat langzaam steeds dieper leidt, niet door het lezen van boeken. (Dat neemt niet weg dat ik ze graag lees!) De inzichten volgen elkaar gewoon in het dagelijks leven elkaar op. 1 ervan was voor mij de doop. Hoewel mijn man en ik verschillend van elkaar ons eigen pad bewandelen staan we soms plotseling op hetzelfde punt en groeien we ieder op ons eigen manier, via het eigen pad naar God waarover we dan gesprekken kunnen hebben. Tijdens 1 gesprek, bij het aanrecht in de keuken, waar we spraken we over het leren kennen van God door de ervaring, had ik ineens het innerlijke begrip van de doop. Ik zei tegen mijn man dat de weg naar God, Allah, de Grote Kosmische Geest, het Al, de grote Moeder of Vader, al deze namen leiden naar de ene, van binnenuit bewandeld wordt en dat iedere inzicht wat hij jou laat zien, iedere glimp is als een aanraking van hem met een vinger. God stort op dat moment zijn liefde, geeft jou zijn kennis alsof een emmer water over je hoofd wordt uitgestort, over jou heen. Als de doop van binnenuit. Ik zei toen dat ik dacht dat dit de doop is die in de bijbel wordt bedoeld. Mensen proberen zich van buiten te laten dopen, kinderen bij de geboorte laten dopen maar de doop gebeurd van binnenuit door God. En er zullen velen momenten van doop op verschillende niveau’s zijn. Ik ben daar nog niet, wat Lord Melchizedek zegt, maar ik ben wel aangeraakt en probeer mijn innerlijke stem te volgen. Dank voor het delen, doorgeven van deze en andere boodschappen. 💛🙏🏻

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven