Scheppen

Het Universum zendt je continu energie toe. De manier waarop jij deze energie gebruikt – of je je hiervan bewust bent of niet – is zowel bepalend voor je individuele toekomst, alsook de toekomst van de wereld.

Dit betekent dat als je je energie voor doeleinden gebruikt die positief en constructief zijn voor jezelf en voor de Aarde, doeleinden die goed zijn voor de Aarde en alle dingen, de creatieve velden voor de wereldvrede zonder meer zullen toenemen en uitbreiden.

Houd hierbij altijd voor ogen dat er in werkelijkheid geen scheidsmuren tussen mensen bestaan. Als je je hiervan bewust bent, dan weet je ook dat, als je iets zegt, denkt of doet, de gevolgen hiervan zich ogenblikkelijk naar anderen uitstrekken. Dit te weten brengt je verantwoordelijkheidsbesef. Dan weet je dat je altijd op een positieve wijze met jezelf en anderen dient om te gaan.

Als je wil vermijden dat je je energie afstaat aan disharmonische creatieve velden, dan zul je nauwlettend aandacht dienen te besteden aan al je woorden, gedachten en handelingen, kortom aandacht aan al je uitingen, om deze in positieve en constructieve banen te leiden.
Alleen op deze manier zullen disharmonische scheppings-velden uiteindelijk verdwijnen.

De gedachten, woorden en emoties die je van moment tot moment uitzendt, vormen een constante energiestroom, welke scheppingsvelden vormen.
Emoties als blijdschap, genegenheid, goedheid, vriendelijkheid, dankbaarheid en vertrouwen omgeven je met een ander scheppingsveld, dan emoties als bezorgdheid, angst, verzet, vijandigheid, pessimisme, (zelf)verwijt.

Alle gedachten verenigen zich zo tot creatieve velden – gebundelde vormen van energie – met een overeenkomstige frequentie – dus een krachtig scheppingsveld – rond jezelf.
Er wordt dus een scheppingsveld gevormd als er meerdere gedachten van dezelfde soort worden gegenereerd.

Zodra de energie van een bepaald scheppingsveld een bepaalde kritische massa bereikt en er zich een uiterlijke omstandigheid voordoet die deze massa activeert, manifesteert deze zich in een of andere vorm, zoals een bepaalde gebeurtenis of situatie, in het zichtbare domein. Of ze neemt de vorm aan van een ontmoeting met iemand anders. Ook kan ze zich in de vorm van woorden die je leest of hoort manifesteren.

Vanuit deze gedachtegang lijkt het logisch dat er net zoveel soorten scheppingsvelden zijn, als dat er menselijke gedachten en emoties zijn.

Wanneer andere mensen overeenkomstige scheppingsvelden genereren – hetgeen uiteraard daadwerkelijk gebeurt – dan wordt de activiteit van een scheppingsveld versterkt. Dit komt omdat scheppingsvelden met dezelfde trillingsfrequentie de neiging hebben om zich te verenigen. Op deze manier vormen er zich op grotere schaal collectieve trillingsvelden.

Stel dat iemand terloops overweegt uit onvrede over zijn persoonlijke maatschappelijke omstandigheden een bepaalde daad te stellen. Aanvankelijk zijn zijn gedachten hierover nog niet zo heel sterk. Maar helaas oefenen zijn terloopse gedachte wel een bepaalde aantrekkingskracht uit op de trilling van het grote collectieve scheppingsveld van ongenoegen over de situatie in de wereld. De trilling van het grote collectieve scheppingsveld gaat nu een krachtige invloed op zijn denkproces en gedragingen uitoefenen. Wanneer deze persoon deze “negatieve” trilling niet bewust verwerpt, kan hij er inderdaad toe komen om zijn individuele – gevoed door het grote collectieve scheppingsveld – ongenoegen op een extreme manier te uiten.

Dit is een gedachtegang met onnoemelijke consequenties. Zo binnen, zo buiten.

Wanneer het dus gaat om positieve, creatieve gedachten wordt het scenario uiteraard een stuk opwekkender !!!

Dus waar sluit jij op aan?

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van mijn blog? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne

Bekijk ook eens onze social media

2 gedachten over “Scheppen”

    1. Lieve Anja,

      Inmiddels is het mogelijk mij buiten FB om te volgen. Meld je aan voor het (gratis) Online Magazine “Bezield Leven”, zo kom je in mijn adressenbestand en ontvang je tussendoor ook af en toe een blog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven