Waarom we ons vorige levens niet herinneren…

Het herinneren van vorige levens zou in velerlei opzichten een impact op ons huidig leven hebben. Zo zouden we ons de schade herinneren die we hebben aangericht of het lijden dat we hebben veroorzaakt of ervaren.

Vaak zullen we degenen die we hebben bevochten of vernietigd in onze directe omgeving of zelfs thuis in onze familie of ons gezin aantreffen. Ze maken deel uit van ons dagelijks leven en zijn teruggekeerd in ons huidige leven voor verzoening en vergeving. En ja, degenen die we hebben beschadigd of die ons hebben beschadigd, zullen precies degenen zijn met wie we (nogmaals) in botsing zullen komen, dus herhaal niet dezelfde fout.

Het ons niet herinneren van vorige levens dient om een evolutionaire stap te zetten, zonder dat we ons hiervan bewust hoeven te zijn. Hierin schuilt de enorme wijsheid van het goddelijke.

Als we ons alles zouden herinneren, zouden we niet over de omstandigheden beschikken waarin we op dit moment leven.

Onze vijanden uit vorige levens zijn onze kinderen, onze broers en zusters, onze ouders, onze vrienden. Zij zijn vandaag weer bij ons voor een belangrijk principe: vrede en onvoorwaardelijke kosmische liefde.

In het huidig leven worden we uitgenodigd om de fouten die we naar iemand hebben begaan, die de gevolgen ondervindt van de door ons gepleegde “misdaden” te corrigeren. In die zin worden we geholpen door degenen die wij in het verleden schade hebben berokkend.

Vandaar ook het belang van het gezin of van werkrelaties, waar de banden die in eerdere levens werden verbroken, opnieuw worden verbonden.

Het huidig leven is op deze manier de kans op herstel, maar ook de kans om onze inspanningen te wijden aan het welzijn van anderen, waardoor onze spirituele evolutie wordt bespoedigd.

Wanneer we reïncarneren, brengen we een ‘levensplan’ met ons mee met verplichtingen die we zijn aangegaan tegenover onszelf. Verplichtingen die betrekking hebben op het herstel van de gemaakte fouten én de praktijk van al het mogelijke goede.

Het is weliswaar bij tijd en wijle niet gemakkelijk, maar onze evolutie om de goddelijke plannen te bereiken is deze: jezelf ontdoen van wrok, haat, geweld, afgunst, hebzucht, almacht; ja, jezelf ontdoen van al het kwaad van deze wereld dat ons aardse bestaan ​​in zijn greep houdt vanwege de dualiteit: het goede en het kwade.

Beide zijn nodig, het kwaad is nodig om te begrijpen hoe groot liefde is en hoe het voelt om jezelf en anderen te vergeven.

Het materiële leven is een simulatie – een toneelstuk opgevoerd door talloze acteurs – om het bestaan ​​te begrijpen, maar je verdient het eeuwige leven.

We zijn allemaal onsterfelijk, we zijn allemaal Goddelijk, omdat we allemaal deeltjes zijn van die immense kosmische energie. Ieder zal echter moeten vechten met zijn eigen grenzen, met zijn eigen angsten, met de grote obstakels waarmee het leven in een menselijk lichaam hem zal confronteren.

Dit is ons examen, dit is het belangrijkste om te begrijpen. Niets staat buiten ons tijdens onze werken op aarde. Elke ​​reden die ons ertoe aanzet goed of kwaad te doen, ontgaat ons niet, noch kunnen we ontsnappen wij aan de gevoelens die daardoor worden veroorzaakt.

Daarom slechts één besef: het universum staat voor een uitwisseling van liefde.

Nu ben ik heel benieuwd

Wat is jouw grootste inzicht na het lezen van mijn blog? Laat je het weten door je reactie in het reactieveld hieronder te plaatsen? Ik ben je altijd dankbaar als je de tijd neemt om mijn blog te lezen en erop te reageren!

In liefdevolle verbondenheid – Yvonne
Bekijk ook eens onze social media

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven